Kind en Ontwikkeling

Vanaf de conceptie ontwikkelen kinderen zich. Zij ontdekken zichzelf, anderen en de wereld om zich heen. Om die ontdekkingstocht te kunnen aangaan gebruiken ze hun levenskracht, hun energie. Dit geeft een uniek verhaal met eigen ervaringen. Anderen spelen daarin een grote rol. Immers, er zijn weinig levende wezens die vanaf de geboorte zo afhankelijk zijn als de mens. Gedurende de verschillende ontwikkelingsfasen zijn er stimulerende, uitdagende en remmende ontmoetingen en ervaringen.

Kinderen

Kind en ontwikkeling
Het kan zinvol zijn dat iemand een bewuste bijdrage aan de ontwikkeling levert. De tijdelijke begeleiding van een kind is een onderdeel van het werk binnen OmZin. Vanuit een jarenlange ervaring en telkens weer nieuwe inzichten geven we vorm aan begeleidingstrajecten.

Het proces begint met een intake met de ouder(s). Hierin bepalen we in overleg of we met elkaar in zee gaan en hoe ouders en eventueel school betrokken zijn. Daarna overleggen de ouders met het kind. Vanaf een jaar of vier is dat wezenlijk voor een succesvol traject.

Als het kind wil komen, bepalen we samen waar de begeleiding zich op richt: ‘Wat wil je leren, wat wil je graag dat gemakkelijker gaat, weet je waarom je hier bent?’.

Als het doel helder is worden verschillende werkvormen ingezet om ontwikkeling in gang te zetten. Je kunt hierbij denken aan: spel, verhalen, klanktherapie, energiewerk, gesprek, lichaamsoefeningen, tekenen etc. Vaak geeft het kind zichzelf een opdracht voor de tijd tussen twee opdrachten in.

Het is vooraf niet aan te geven hoe vaak een kind komt. De ervaring leert dat er tussen de 1 en de 20 ontmoetingen zijn. In de meeste gevallen geeft het kind zelf aan dat het voldoende is.

‘Jij bent net als een gids in een groot museum of een dierentuin. Als ik zelf de weg weet laat je me het zelf doen.’ (kind tijdens een begeleidingstraject)

Een greep uit de vragen die aan ons gesteld zijn (zonder volledig te zijn):

*Mijn kind laat een heel verschillend gedrag zien als je school en thuis vergelijkt. Hoe moet ik dit zien?
*Mijn kind is heel gevoelig voor wat er in de omgeving speelt. Hoe kan het leren meer bij zichzelf te blijven?
*Op welke manier kan ik contact krijgen met mijn kind?
*Mijn kind verveelt zich op school, hoe ga ik hiermee om?
*Wat zijn de mogelijkheden die mijn kind heeft?
*Ik zie dat mijn kind eenzaam is. Hoe kan hij/zij hiermee omgaan?*Mijn kind weet niet goed hoe het contact kan maken met leeftijdsgenoten. Kan hij/zij dat leren?
*Mijn kind wordt gepest. Hoe pakken we dit aan?
*Mijn kind is vaak boos (bang, verdrietig etc). Wat kunnen we hier aan doen?
*Mijn kind is ernstig ziek geweest. Hoe kun je dat verwerken?
*Het overlijden van … heeft veel indruk gemaakt en vraagt een plek. Hoe pak je zoiets aan?
*Het leren op school verloopt moeizaam. Hoe leert mijn kind?
*Mijn kind reageert heel sterk op geluid (licht, stoffen, plotselinge veranderingen, feesten etc.) Kun je leren hiermee om te gaan?*Mijn kind slaapt slecht. Zijn er manieren om dit te verbeteren?
*Mijn kind is erg gespannen. Kan het leren hiermee om te gaan?
*Mijn kind is bang voor …. Wat is daaraan te doen?
*Mijn kind is hoogbegaafd (hoogsensitief, beelddenker, …). Hoe gaan we hiermee om?

 

Ik wil mij aanmelden

   

Terug naar aanbod

"Wel eens een steentje in het water gegooid? Als je de kern raakt ontstaat een beweging van binnen naar buiten."
Er is een verlangen de beweging telkens opnieuw aan te zetten. De omgeving kan niet anders dan reageren.