Een unieke bijdrage

In samenwerking met Alice Bekke & Partners leveren we vanuit OmZin een bijdrage aan opleidingen voor leerkrachten en trajecten voor scholen die hoogbegaafdheid een structurele plek in hun organisatie willen geven.

Hoogbegaafdheid

Opleiding
Deze post-hbo-opleiding is gericht op docenten en/of coördinatoren die werkzaam zijn in het basisonderwijs. Na het volgen van deze post-hbo-opleiding bent u in staat om het onderwijs voor begaafde leerlingen vorm te geven en uit te voeren. Daarnaast bent u in staat uw team aan te sturen en te begeleiden. Na afronding van de opleiding ontvangt u het diploma ‘Specialist begaafdheid en excellentie’.

De opleiding behandelt veel verschillende onderwerpen, verdeeld in verschillende themablokken. Het eerste jaar bestaat uit drie blokken. In het eerste blok gaan we dieper in op signaleren en diagnosticeren van (hoog)begaafdheid. Vervolgens gaan we aan de slag met begeleiden en leren leren in blok twee. Blok drie is gericht op de organisatie in de school. Het tweede jaar bestaat uit twee blokken: communicatie met leerlingen, ouders en collega’s en het blok implementatie.

http://www.alicebekke-partners.nl

Maatwerk
Iedere school kent een eigen beginsituatie als het gaat om de begeleiding van begaafdheid en excellentie. De verschillende onderdelen van de hierboven genoemde opleiding bieden input voor maatwerktrajecten, maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Eigenheid van OmZin
De bijdrage vanuit OmZin richt zich met name op communicatie en organisatie. Vanuit de jarenlange ervaring met de doelgroep is er veel kennis te delen. Ook kan coaching en begeleiding van individuele leerkrachten, leerlingen en ouders geboden worden. Afstemming, op zoek naar kracht en transparantie zijn hierin kernelementen.

Het vinden van je eigen antwoorden geeft de krachtigste input voor daadwerkelijke uitvoering. 

 

Ik wil mij aanmelden

   

Terug naar aanbod

"Wel eens een steentje in het water gegooid? Als je de kern raakt ontstaat een beweging van binnen naar buiten."
Er is een verlangen de beweging telkens opnieuw aan te zetten. De omgeving kan niet anders dan reageren.