Leren vanuit kracht

Basistraining kernreflectie – krachtgericht leren in Borne

Aanleiding en doel
Kernreflectie communicatieve benadering die op zoek is naar de kracht van waaruit leren ontstaat. Door actief op zoek te gaan naar kernkwaliteiten (character strenghts) van zowel jezelf, leerlingen als collega’s ontstaat contact dat leidt tot leren dat van binnenuit komt. Dit leren vindt zowel plaats op het gebied van cognitieve, creatieve, emotionele en sociale gebieden. De benadering is mede gebaseerd op de uitgangspunten van de positieve psychologie.

Inrichting
3 dagdelen waarin de volgende elementen aangereikt en geoefend worden in combinatie met theoretische achtergronden: kernkwaliteiten, kernfeedback, liften, idealen, belemmeringen. Onderdeel van deze basistraining is een individuele coaching in de eigen context door een van de trainers.

Data
*19 september van 14.30 – 17.30 uur
*5 oktober van 16.00 – 20.00 uur
*6 december van 14.30 – 17.30

Ontstaan
Deze training is gepland vanwege het feit dat nieuwe leerkrachten van basisschool Beekpark en ’t Prima in Borne geschoold dienen te worden in de basisprincipes van  genoemde benadering. Hierdoor is er een groep ontstaan en daarin is ruimte voor nog 4 deelnemers. Hierdoor kun je je oriënteren op de effecten die het toepassen van deze benadering heeft op een team, leerlingen en ouders.l

Trainers
De training wordt verzorgd door Tiemen Zijlstra en Maarten Haalboom

Kosten
Basistraining kernreflectie, per persoon     €             500,-
OmZin is voor deze dienstverlening vrijgesteld van BTW.

 

Krachtgericht leren

Krachtgericht leren kenmerkt zich door een combinatie van dagdelen teamtraining en individuele coaching van iedere leerkracht. Tijdens de coaching-on-the-job ondersteunen we leerkrachten om de inhouden vanuit de teamtraining te integreren in het handelen in de groep.

De basiselementen van dit traject: persoonlijke kwaliteiten en kernfeedback, bewegen in doen-voelen-willen-denken (liften), werken met idealen,  contact maken, hebben en houden, omgaan met belemmeringen, verschillende vormen van feedback.

Krachtgericht leren werkt vanuit een heldere visie op leren, die is gebaseerd op de positieve psychologie, krachtgericht coachen en kernreflectie.

Krachtgericht leren streeft naar een duurzame ontwikkeling van de school, het team en iedere individuele leerkracht. Om dit een stevige basis te geven, zodat het een geïmplementeerde manier van werken van de vraagt krachtgericht leren om een meerjarige investering.

Trainers: Tiemen Zijlstra en Maarten Haaboom

Interesse? Behoefte aan ervaring van scholen? Neem contact met ons op voor een nadere oriëntatie.

 

Ik wil mij aanmelden

   

Terug naar aanbod

"Wel eens een steentje in het water gegooid? Als je de kern raakt ontstaat een beweging van binnen naar buiten."
Er is een verlangen de beweging telkens opnieuw aan te zetten. De omgeving kan niet anders dan reageren.