Kracht en Zijn - opleiding voor readers tot begeleider in persoonlijke groei en wezenlijke verandering

In oktober 2020 start OmZin met een opleiding voor readers die hun werk willen verbreden of verdiepen. We bieden je een originele en diepgaande opleiding aan waarmee je je rol als begeleider en coach krachtig kunt ontwikkelen. Zo krijg je een arsenaal aan mogelijkheden om de inhoud van een reading zo te begeleiden dat de readee stappen zet in groei en wezenlijke verandering, het eigen pad loopt. Door deze opleiding ontwikkel je de vaardigheden in relatie tot je eigen wezenlijkheid, waardoor ook je readingniveau in beweging komt.

Voorlichting en kennismaking
Binnenkort plannen we een datum.

Deze opleiding staat open voor iedereen die binnen OmZin of een collega instituut een opleiding heeft gevolgd of volgt.

Uitdagend, rijk en professioneel.

Kracht en Zijn

In januari 2020 gaat Kracht en Zijn van start. Een nieuwe opleiding voor afgestudeerde readers die, naast hun intuïtieve vermogens, begeleidingsvaardigheden willen inzetten om mensen te kunnen begeleiden in het persoonlijke proces. Om vanuit jouw Kracht en Zijn de zijnskracht van anderen uit te nodigen!

Reading is een prachtige vorm om de ander werkelijk te zien
en erkennen in wie hij of zij is. Dat een reader in korte tijd tot de kern komt raakt vaak diep. De afwezigheid van oordeel maakt dat de reading een intieme en helende ervaring kan zijn. Veel readees stellen een vraag in de trant van: ‘En hoe nu verder?’ Readers zoeken dan handvatten om de readee actief in de ontmoeting te betrekken, om hem of haar verder te kunnen begeleiden in het verwerken of integreren van de informatie die in de reading wordt aangereikt. Deze opleiding reikt die handvatten aan.

De opleiding
Je wordt opgeleid tot professioneel coach, als een aanvulling op jouw werk als reader en healer. Je leert de ander te ondersteunen in het bewust ontplooien van de wezenlijke potentie. Zo kan de coachee een meer authentieke richting in het leven gaan, wat leidt tot zelfverwerkelijking en autonomie. Het inzetten van intuïtieve vermogens en de intentie de ander werkelijk te zien en erkennen blijft een uitgangspunt.

Mensen in contact brengen met hun eigen vuur en ze zo begeleiden dat ze van daaruit de gewenste verandering realiseren. Dan ontstaat vanzelf het moment dat je niet meer hoeft mee te lopen.Als reader heb ik het verlangen een reading meer zeggingskracht te geven.

In de opleiding ligt de focus op altijd aanwezige mogelijkheden en op leren en ontwikkelen. Leren kun je omschrijven als de kracht en moed om het niet-weten, het onbekende tegemoet te treden en nieuwe paden te gaan. Ontwikkeling is een gevolg van die beweging. In de opleiding zul je technieken en methodieken aangereikt krijgen die je helpen in het proces van begeleiden. Van evenveel waarde is het dat de coach is afgestemd op eigen kwaliteiten en vanuit afstemming met de coachee zich laat sturen in het moment. Wij gaan er in de opleiding van uit dat je intuïtie veel informatie geeft over wat er speelt bij de ander. Door ook je gevoel en je kennis van zaken er bij te betrekken ontstaat een krachtige driehoek van waaruit je werkt. We besteden aandacht aan de verbinding en samenwerking van die elementen. De opleiding is geen standaard pakket, maar een route in je eigenheid als reader en begeleider. We nodigen je uit om die eigenheid helder te krijgen en te aanvaarden.

Docenten
Anna Drenth en Maarten Haalboom zijn al jaren zoekend en werkend bezig om anderen te begeleiden in hun ontwikkelingsproces. Dat doen zij zowel in individuele trajecten als in groepsprocessen. De ontdekkingen die zij hebben gedaan, zijn duidelijker en overdraagbaar geworden. De kracht van Anna wordt zichtbaar in de contactvolle benadering en diepgang waarmee ze anderen tegemoet treedt. Zij moedigt mensen aan nieuwe wegen in te slaan en loopt daarin een stukje met hen mee. Maarten heeft met mensen van alle leeftijden wensen en verlangens naar concreetheid gebracht, waarbij het aanwezige potentieel gezien en benut wordt. Beiden werken ervaringsgericht. De basis van het werk van Anna en Maarten is de continue bereidheid om de ander te zien in diens wezenlijkheid en kwaliteiten. Van daaruit ontstaat de ontmoeting, die elke keer weer anders is, met ook herkenbare patronen, werkvormen en methodieken. De werkvormen en methodieken zijn inspiratiebronnen die, op het moment dat zij dienend zijn, ingezet worden. Zij durven in de ontmoeting met zichzelf en de andere te puzzelen en te laten ontstaan wat wil komen, zonder de sturing uit handen te geven.

Inspiratiebronnen
– Intuïtieve ontwikkeling (Bostwick & Denaro)
– Krachtgericht en zijnsgericht coachen (Korthagen & Nuyten)
– Pulsar vision: Begeleiding naar wezenlijke verandering (Derkse)
– Het Gevoelsorkest (Haalboom)
– Psychologische basisbehoeften (Deci & Ryan)

Omvang
20 lesdagen van oktober 2020 tot en met februari 2022. Alle dagen duren van telkens van 10.00 – 17.00 uur. Anna en Maarten wisselen elkaar af als docent, vier dagen geven zij samen les.

2020: 3 en 4 oktober, 7 november, 12 december
2021: 16 en 17 januari, 6 februari, 6 maart, 10 april, 15 mei, 5 juni, 3 juli, 4 en 5 september, 2 oktober, 30 oktober, 27 november en 11 december
2022: 8 januari en 12 februari.

Daarnaast worden er nog 10 praktijkmomenten gepland vanaf juni 2021. Tijdens een praktijkmoment voer je een coachingsgesprek met een coachee onder supervisie van Anna of Maarten. Deze momenten plannen we in overleg. Daarnaast voer je in je eigen praktijk in de eindfase van de opleiding 3 à 5 gesprekken met een eigen coachee.

Oefenmomenten
Gedurende de opleiding plan je ontmoetingsmomenten met mede cursisten. Tijdens die ontmoetingen ondersteun je elkaar in ieders ontwikkeling.

Afronding
Hierin is een keuze.
Bewijs van deelname: je doet de lesdagen en de praktijkmomenten mee.
Certificaat: je verwerkt de praktijkmomenten en je ontwikkeling en in een gesprek beschrijf je je ontwikkeling.
Diploma: op basis van je eigen ontwikkeling als coach ontwikkel je een portfolio waarin je het zelfonderzoek en de kwaliteit van je coachings vastlegt. De vorm daarvan is open. De driehoek intuïtie – kennis – gevoel vormt de onderligger om je vorm te verantwoorden. Inzichten, literatuur en ervaring vormen op die manier een breed palet waarmee je de eigenheid van jou als coach presenteert aan jezelf en de wereld. (Omzin is bezig om de opleiding als register opleiding te laten accrediteren)

Op deze manier kun je volledig bepalen welke status je je opleiding wil geven: wil je het helemaal verbinden aan je persoonlijke ontwikkeling of ook aan je professionele leven.

Toelating
De opleiding is toegankelijk voor iedereen die een readingopleiding heeft gevolgd of momenteel volgt. We borduren voort op de inhouden van de readingopleidng zoals die binnen OmZin wordt gegeven. Met deelnemers die bij een ander
instituut een readingopleiding hebben gevolgd voeren we een
kennismakingsgesprek.

Kosten
Deelname kost € 3700,- per persoon. Dit bedrag is voor de lesdagen en de praktijkmomenten. We bevelen literatuur aan, waarin je vrij bent om, mede afhankelijk van de status die de opleiding voor jou heeft, te besluiten wat je aanschaft.

Locatie
Alle lesdagen en praktijkmomenten worden uitgevoerd in het gebouw van OmZin in Borne.

Informatiebijeenkomst
Op datum volgt kun je kennis maken met de docenten en je nader laten informeren over de opleiding. We doen dit in de vorm van een voorlichtingsmaaltijd. Van 18.00 – 19.30 uur serveren we een lichte maaltijd en gaan we met elkaar in gesprek. Voor deze bijeenkomst dien je je aan te melden.

Contact,vragen en afstemming
Je kunt voor nadere afstemming en informatie contact opnemen met Maarten Haalboom: 0610395663 / info@omzin.nl

 

Ik wil mij aanmelden

   

Terug naar aanbod

"Wel eens een steentje in het water gegooid? Als je de kern raakt ontstaat een beweging van binnen naar buiten."
Er is een verlangen de beweging telkens opnieuw aan te zetten. De omgeving kan niet anders dan reageren.