Ruimte voor eigen kracht en authenticiteit

Binnen OmZin bestaat ruime ervaring met het begeleiden van individuen en groepen, waardoor persoonlijke begeleiding en teamcoaching in allerlei vormen vorm krijgen. Net als in de groepslessen zijn we ook in dit soort trajecten op zoek naar ieders kracht en kwaliteit. Vanuit die basis onderzoeken we hoe deze aanwezige kwaliteiten ingezet kunnen worden, mede in relatie tot het doel van de begeleiding en training. Authenticiteit en zingevind zijn belangrijke kernwaarden.

Authentiek ben je als je actie weet te integreren in je persoonlijke identiteit (Quinn)

 

Volwassenen

Ervaring en expertise
OmZin is bijna 15 jaar actief met het verzorgen van trainingen, zowel voor persoonlijke als professionele ontwikkeling. Voor veel deelnemers gaat het om een verbinding tussen die beide aspecten. Het aantal deelnemers dat vanuit werk of werkgerelateerde vragen persoonlijk begeleid wordt en onze trainingen volgen is groeiende. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat zowel werkgevers als werknemers meer belang zijn gaan hechten aan het benutten van het aanwezige potentieel. Vanuit onze samenwerking met o.a. het UWV, Maecon-De Graafschap/Gelre ziekenhuizen (Europees project Equal), gemeentelijke overheden, hulpverleningsorganisaties, onderwijsorganisaties en bedrijven zoals Menzis, Fortis en HEMA, zijn we steeds beter in staat deelnemers te begeleiden in het integreren van nieuw verworven of herinnerde vaardigheden in het gedrag.

Een belangrijk uitgangspunt in ons werk is het gegeven dat de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling bij de deelnemer ligt, zodat aangereikte vaardigheden actief geoefend worden.

Intake
Ieder traject begint met een intake. Deze is gratis en vrijblijvend. Tijdens deze intake staan we stil bij de vraag van de klant om doel en werkwijze helder te krijgen. Op die manier kan de klant bepalen of een traject bij OmZin zinvol kan zijn. Vanuit OmZin kan ook bepaald worden of de vraag bij ons op de goede plaats is, of wij zien dat een traject passend is bij onze mogelijkheden.

Naar aanleiding van deze intake ontvangt de opdrachtgever een offerte waarin doel, inhoud, werkwijze, opzet en kosten op een rijtje worden gezet. Als het gaat om een individueel traject dat (deels) betaald wordt door de werkgever, dan staan we stil bij de communicatie hierover. Als het gaat om een traject voor een team dan besteden we aandacht aan het draagvlak voor het doel van de training.

Methodieken
Tijdens begeleidingstrajecten maken we gebruik van de volgende methodieken en modellen:

 • Energiewerk (Denaro e.a.)
 • Krachtgericht coachen (Korthagen & Nuyten)
 • De creatiespiraal (Knoope)
 • Teamroldynamieken (Belbin)
 • Inner Sound (Wilken)

De overeenkomsten tussen deze methodieken is dat zie allemaal gebruik maken van de kracht van mensen en deze willen activeren. Vanuit verkenning die tijdens de intake heeft plaatsgevonden wordt bepaald welke van deze methodieken past bij de persoon en de gestelde vraag. Ook is van belang of begeleiding individueel en/of in een groepstraject zal plaatsvinden.

Resultaten
Deelnemers geven aan dat zij door het volgen van het programma van OmZin:

 • een helderder beeld krijgen van zichzelf, mede in het arbeidsproces, en sterker ervaren dat zij handelen vanuit hun eigen kern
 • contact en communicatie met collega’s en klanten adequater vormgeven
 • leren relativeren en loslaten
 • de aangeleerde vaardigheden in het werk toepassen
 • beter in staat zijn hun ontwikkeling bewust te sturen
 • meer vanuit hun oorspronkelijkheid komen tot keuzen
 • ziekteverzuim voorkomen / kwalitatief goed re-integreren
 

Ik wil mij aanmelden

   

Terug naar aanbod

"Wel eens een steentje in het water gegooid? Als je de kern raakt ontstaat een beweging van binnen naar buiten."
Er is een verlangen de beweging telkens opnieuw aan te zetten. De omgeving kan niet anders dan reageren.