Inner Sound Stemvorken

De stemvork is ontwikkeld om 1 enkele frequentie van klank te geven, een pure klank. De precisie van de stemvorken maakt ze ideaal toepasbaar in klanktherapie, waarbij het menselijk vermogen om te resoneren op trilling wordt gebruikt.

Arden en Jack Wilken hebben een specifieke serie van 13 stemvorken ontwikkeld, die in reine kwinten gestemd zijn. Deze stemvorken worden nadat ze in trilling zijn gebracht, direct bij de oren gehouden. Het gebruik van de stemvorken geeft een bewust ingezette golf van expansie en samentrekking door het hele lichaam. Dit doet zich voor op alle niveaus, zodat het lichaam zich op een zeer diep niveau ontspant. Deze ontspanning helpt het lichaam zich te herstellen, zodat de energiehuishouding opnieuw balans kan vinden en zich kan verbinden met het hele lichaam.

Inner Sound Stemvorken zijn zeer effectief bij: stressregulering, meditatie, verbeteren van gezondheid en ontspanning. De toepassing van stemvorken is eenvoudig en het is gemakkelijk te leren hoe je ze kunt gebruiken. Het effect is direct merkbaar en blijvend van aard. De Inner Sound stemvorken kunnen zowel voor professioneel als persoonlijk gebruik worden ingezet, zowel voor volwassenen als kinderen.

De basistraining Stemvorken Inner Sound vindt plaats op 3 en 4 april, beide dagen van 10.00 – 17.00 uur. Kosten: € 225,- Een set van 13 stemvorken kost  momenteel 690,-
De vervolgtraining is nog niet gepland.

Inner Sound Stemvorken

Stemvorken – Inner Sound Tuning Forks

Basistraining – voortgezette training
Tijdens het basisgedeelte van deze training worden de hantering en de basistoepassingen van de stemvorken onderwezen. Naast kennisoverdracht wordt veel tijd uitgetrokken om praktisch (onder supervisie) te oefenen. Er wordt aandacht besteed aan het creëren van algehele ontspanning en aan hoe je bepaalde gebieden van het lichaam kunt benaderen.

Het resultaat van de training is dat men de stemvorken als zelfstandige klanktherapie kan gebruiken of als aanvulling op en ondersteuning van andere therapieën.

Na de basistraining is een voortgezette training mogelijk. Tijdens deze training, die 2 dagen duurt, worden specifieke toepassingen geleerd. Onderdelen van dit gedeelte zijn: inzet van de stemvorken bij symptomen en thema’s op fysiek, emotioneel, mentaal en psychisch niveau, met behulp van de ‘Inner Sound Motieven’.

Voor beide niveaus is certificering mogelijk.

Effect
De reikwijdte van de stemvorken is zodanig dat het gehele menselijke organisme behandeld kan worden, dus zowel in het lichaamStemvorken alsook in het gehele elektromagnetische veld dat een mens omgeeft. De benadering kan zodoende puur op fysieke basis gekozen worden, alsook vanuit energetisch, mentaal of psychisch oogpunt. Vanuit therapeutisch oogpunt gezien zijn de stemvorken ideaal als zelfstandige klanktherapie alsook ter ondersteuning van bijvoorbeeld: massages, lichaamswerk, energiewerk en meditatie.

Meer informatie vind je op www.innersoundonline.com.

Uitgebreidere documentatie kun je ook bij ons ook opvragen.

 

Ik wil mij aanmelden

   

Terug naar aanbod

"Wel eens een steentje in het water gegooid? Als je de kern raakt ontstaat een beweging van binnen naar buiten."
Er is een verlangen de beweging telkens opnieuw aan te zetten. De omgeving kan niet anders dan reageren.