Ouders

Ouders genieten als ze zien dat hun kind gelukkig is, lekker in het vel zit. Daarnaast hebben ouders heel goed in de gaten als dat niet zo is. Dan kan begeleiding ondersteunend zijn.
Binnen OmZin is veel ervaring in het werken met kinderen, ouders en onderwijs. Uitgangspunt is het aanboren van de kracht die iedereen in zich heeft om van daaruit vragen en ‘problemen’ te onderzoeken en in beweging te brengen. Afhankelijk van de situatie ontstaat de vorm waarin de begeleiding plaatsvindt en waar de aandacht naartoe gaat.
Als iedereen bereid is om te leren openen zich deuren.

Ouders

Tijdens de trajecten die OmZin verzorgt is aandacht voor de ouders een essentieel onderdeel. Allereerst verkennen we met de ouder(s) de situatie die aanleiding tot een begeleidingsvraag geeft. Er wordt dan stilgestaan bij de behoefte van zowel het kind als de ouder(s). Ook de schoolsituatie wordt bekeken.
Vanuit deze verkenning stellen we gezamenlijk vast welke manier van werken mogelijkheden biedt om het gevraagde doel te bereiken. Gedurende het begeleidingstraject is er regelmatig contact met de ouder(s), waarin o.a. aandacht is voor de rol die zij kunnen innemen. Ook kan er besloten worden om aandacht te schenken aan de persoonlijke vragen en belemmeringen van de ouder(s). Immers, in veel situaties spiegelen de kinderen een aspect waar je ook als ouder(s) jezelf in herkent. Door verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen verhaal en rol ontstaat er een andere ruimte voor kinderen om zich te ontwikkelen.

Ouders – Onderwijs / School
In het onderwijs wordt veel aandacht besteed aan kennis en vaardigheden. Dat is van belang om in onze hedendaagse maatschappij een zelfstandige plaats in te kunnen nemen.
Om tegemoet te komen aan de eigenheid van het kind is het van belang dat de omgeving het kind wezenlijk kan zien: wat motiveert het kind, op welke manier ziet het kind de omgeving en ervaart het anderen, op welke manier leert het kind, vanuit welke beleving benadert het de wereld om zich heen.
Kortom: hoe begin je bij het kind en niet bij de leerstof. Wat zijn de kwaliteiten van het kind en de groep waarmee gewerkt wordt?
Om het kind vanuit dit perspectief te zien en te benaderen is een keuze en een te ontwikkelen vaardigheid, houding.
OmZin begeleidt leerkrachten en teams om hier meer besef van te krijgen en zich hierin te ontwikkelen.
Op verzoek gaan we in overleg over kinderen die we begeleiden.
OmZin heeft in de afgelopen jaren diverse trainingen voor teams van scholen en jeugdzorginstellingen ontwikkeld en uitgevoerd. Deze trainingen komen tot stand aan de hand van vragen van teams en vanuit de ervaring die we in het werken met kinderen en organisaties hebben.

Kinderen onderwijs – ervaring en samenwerking
In de loop der jaren hebben we veel kinderen en jongeren ontmoet, allemaal verschillend, heel eigen en van alle leeftijden. Daarom is geen enkel begeleidingstraject hetzelfde en dat is een deel van het succes. De ervaring leert dat niet alleen de kinderen aandacht krijgen, maar ook ouders en school. Alle betrokkenen kunnen in beeld komen.
Door de vele ontmoetingen hebben we ervaring met gezinnen, families, onderwijsorganisaties, zorginstellingen en overheden.
Vanuit al die verschillende contacten hebben we ook kennis gemaakt met mensen die op bepaalde terreinen hun sporen hebben verdiend: medici, begeleiders, leerkrachten en scholen. Dit netwerk zetten we desgewenst in.

Koersen op de kracht van kinderen
Maarten Haalboom: ‘Als ecologisch pedagoog benader ik de ontwikkeling van kinderen vanuit de context waarin ze leven. Mijn nieuwsgierigheid naar de eigenheid en kracht van het kind creëert bijzondere ontmoetingen met kinderen en hun ouders.
Wat er in die ontmoetingen ook aandacht vraagt, altijd vormt het contact maken en onderhouden vanuit ieders kracht een basis. Dit geeft ruimte om op zoek te gaan naar kennis, manieren en inzichten die helpen om groeistappen te zetten en door problemen heen te bewegen.

Mijn werk is en blijft geïnspireerd door kinderen en volwassenen. Intuïtieve Ontwikkeling, krachtgericht coachen en leren, karakterstructuren, klank en muziek, familierelaties, de creatiespiraal en de grote diversiteit aan leerstijlen zijn andere inspiratiebronnen.
Kinderen en ouders (opvoeders) met allerlei vragen komen in onze praktijk en telkens weer gaat het erom ruimte te maken voor de eigenheid die een kind heeft en dat goed in relatie brengen met de omgeving waarin het kind opgroeit.

Een greep uit de onderwerpen waarover vragen worden gesteld: contact en communicatie, samen en alleen, vormen van leren, vormen van begaafdheid, gevoeligheid, spanning en ontspanning, gevoelens en emoties, vrijheid en afspraken, ingrijpende gebeurtenissen, school en thuis.

Ook het onderwijs en jeugdinstellingen schakelen mij regelmatig in. Zowel individuele leerkrachten als teams kunnen begeleid en geschoold worden om zowel met kinderen als ouders vanuit partnerschap op te trekken. Communicatie, gesprekstechnieken, inspiratie en drive, krachtgericht coachen, leerstijlen, begaafdheid etc., allemaal onderwerpen waar trajecten op maat voor kunnen worden ontwikkeld.’

 

Ik wil mij aanmelden

   

Terug naar aanbod

"Wel eens een steentje in het water gegooid? Als je de kern raakt ontstaat een beweging van binnen naar buiten."
Er is een verlangen de beweging telkens opnieuw aan te zetten. De omgeving kan niet anders dan reageren.