Intuïtieve Ontwikkeling - Basisopleiding

Essentie: door het volgen van de lessen intuïtieve ontwikkeling in de basisopleiding maak je kennis met je energiehuishouding en leer je meer over de eigenheid van je intuïtie. Hierdoor komt een proces op gang waardoor er meer ruimte ontstaat om helder te krijgen wie jij in wezen bent. Door verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen proces en gebruik te maken van onze begeleiding krijg je meer zicht op je functioneren, inzichten en ontwikkeling.

De volgende basisopleiding start in september. Data volgen binnenkort.

Basisopleiding Intuïtieve Ontwikkeling

Vertrekpunt

OmZin geeft mensen de gelegenheid zich op verschillende manieren te oriënteren op haar opleidingen en trajecten. Door deelname aan bijvoorbeeld open dagen, een introductieles, een kennismakingsgesprek of een reading kan iedereen vanuit een eigen ervaring zich een beeld vormen van onze manier van werken. Hierdoor kan van binnenuit de keuze gemaakt worden of één of meerdere onderdelen van ons aanbod passend is. Vanuit die oriëntatie kan men kiezen al dan niet deel gaan nemen.

Ontmoeting

Tijdens de basisopleiding nodigen we mensen uit zichzelf te ontmoeten, gereedschap te ontwikkelen om deze ontmoeting vorm te geven en onderzoek te doen naar zichzelf. Hierdoor wordt een fundament gelegd van waaruit verdere ontwikkeling kan worden vormgegeven.

Deel 1 start met een weekend, gevolgd door 10 wekelijkse lessen.betekent een duik nemen in de manier van werken die tijdens alle lessen herkenbaar is. In het weekend maak je via lichaamswerk, visualisaties, meditaties, tekenen, geluid en beweging kennis met de basistechnieken, de energiecentra in je lichaam en de energie die je omgeeft (uitstraling). In het weekend maak je opnieuw contact met jezelf, met wie je in wezen bent. Jij, in relatie tot jezelf, de ander en de wereld. Welke plek neem je in, hoe eigen is dit en in hoeverre past dit (nog) bij je en hoe geef je vorm aan je leven? Je leert te kijken naar jezelf met mildheid, humor, eerlijkheid, openheid en in veiligheid.

Tijdens de wekelijkse lessen onderzoeken we ieder energiecentrum uitgebreider en krijgen allerlei aspecten die hiermee te maken hebben aandacht. Een greep uit de onderwerpen: gronden, je aura, jouw energie en die van een ander, energie uitwisselen, je hart, voedende en ondermijnende waarheden, aarde en kosmos, willen en moeten, stappen zetten, verbale en non-verbale communicatie, hoe jij het ziet, weten, geven en ontvangen, enthousiasme en autonomie.

In deel 2 worden de onderwerpen verder uitgediept en worden de verschillende items en vaardigheden o.a. gekoppeld aan je levensthema: wat ben je in dit leven aan het doen en uitzoeken, hoe doe je dat, wat trek je aan en wat stoot je af. Wat zijn de overtuigingen die een rol spelen en hoe zit het met je gevoelens en emoties?doel is om meer in contact te komen met je oorspronkelijkheid en je van daaruit te verbinden met de wereld om je heen. Kwaliteiten als: vergeving, liefde, vrijheid, weten en vertrouwen spelen in dit proces een rol. We besteden aandacht aan vrouwelijke en mannelijke energie en hoe je die kunt gebruiken. Verder kijken we naar de energie van huizen en gebouwen. Door alle oefeningen krijg je een helder beeld over je persoonlijke, spirituele pad op aarde en hoe je dit kunt vertalen in het dagelijks leven. Deelnemers aan workshop 2 blijken zich steeds bewuster te worden van zichzelf en meer in staat te zijn van daaruit sturing te geven aan het leven. Workshop 2 een startdag en een slotdag, daar tussen 11 lessen.

Toelating
Deelname aan deel 1 staat open voor iedereen die nieuwsgierig is naar zichzelf, het functioneren van intuïtie en het menselijk energiesysteem.

Opbrengst
Door het volgen van de basisopleiding leer je veel van de technieken kennen waarmee je sturing aan je energiehuishouding kunt geven, je leert je energie te beheren. Tevens komt er een ontwikkeling op gang waardoor je meer in contact bent met wie je in wezen bent. Na de basisopleiding kun je doorstromen naar de healingopleiding. Na het volgen van een workshop ontvang je een bewijs van deelname.

Basisopleiding deel 1
We starten in september 2020. Data volgen binnenkort.

“Je moet eerst thuiskomen om de deur voor een ander open te kunnen doen.”

 

Ik wil mij aanmelden

   

Terug naar aanbod

"Wel eens een steentje in het water gegooid? Als je de kern raakt ontstaat een beweging van binnen naar buiten."
Er is een verlangen de beweging telkens opnieuw aan te zetten. De omgeving kan niet anders dan reageren.