Healingopleiding

Iedereen heeft een zelfhelend vermogen. Dit vermogen krijgt optimaal ruimte als het wezen en het lichaam in vrijheid verbonden zijn. Het leren kennen van je healingenergie en bewustzijn opbouwen over je eigen energiesysteem vormen de basis van onze healingopleiding.

Module 2 start op donderdagavond 9 januari en loopt tot en met 26 maart. Op zaterdag 1 februari is er de hele dag les.

Het weekend In Verbinding maakt deel uit van deze module en vindt plaats op 28 en 29 februari & 1 maart.

Module 3
Data:             10 donderdagavonden van 9 april tot en met 2 juli
Hele zondag: 7 juni
weekend: 26, 27 en 28 juni
zondag: 5 juli (afstuderen)
Vakantie: 30 april, 7 en 21 mei

Healingopleiding

Vertrekpunt

Tijdens de workshops 1 en 2 is kennis en ervaring opgedaan met energie en hoe dat werkt, zowel voor jezelf als in algemene zin. Deze basis vormt het uitgangspunt voor de Healingopleiding, waarin de aangeleerde vaardigheden en inzichten verder worden verdiept en toepassingen worden onderzocht. Ieders eigen ontwikkeling blijft uitgangspunt voor de lessen die in deze opleiding gegeven worden. Vanuit deze basis en in contact met je eigen helend vermogen, leer je om contact te maken en te communiceren met het wezenlijke van de ander (de healee). Door dit te oefenen ontwikkel je je healingenergie en leer je om je eigen energie te beheren in relatie tot een ander.

Het basisprincipe van een healing is om een voor dat moment optimale verbinding tussen het wezen en het lichaam te bewerkstelligen voor degene die de healing ontvangt.

Omdat iedere ontmoeting die je hebt ook iets van jezelf weerspiegelt, leer je een healing ook te gebruikten om inzicht te krijgen in je eigen proces en er wat mee te doen. Ook op die manier vergroot je je bewustzijn. Daarnaast ontwikkel je meer vertrouwen in je intuïtie.

Er wordt veel aandacht besteed aan het ‘neutraal zijn’. Dat betekent dat je leert over en je steeds meer bewust wordt van oordelen, projecties en valkuilen. Het gevolg is dat het contact met jezelf zich verdiept en je helder blijft over wat er bij de ander hoort. Een effect hiervan is ook dat je bewustzijn opbouwt over hoe je verbindingen aangaat en onderhoudt.

Omdat we de groep volgen krijgen thema’s die spelen aandacht. Dit bepaalt mede de invulling van de lessen.

Praktisch

De Healingopleiding kent 3 modules en 2 themaworkshops. Als je deze modules achter elkaar volgt kun je de opleiding in een jaar afronden. Tijdens iedere module vindt er een energycheck plaats, waardoor je meer zicht krijgt op je ontwikkeling. Door uitgebreide praktijkervaring op te doen onder supervisie van de docenten ben je in de gelegenheid je vertrouwen in je healingcapaciteit te ontwikkelen. De Healingopleiding is modulair van opzet, je schrijft je telkens in voor een volgende module of themaworkshop.

Toelating

Deelname aan de Healingopleiding is mogelijk na afronding van de basisopleiding (of een vergelijkbare opleiding).

Opbrengst en certificering

Aan het eind van de Healingopleiding ben je in staat om zelfstandig een healing te geven, waarbij je aandacht kunt besteden aan de belangrijkste aspecten van het energiesysteem. Bij afronding van de Hhealingopleiding reiken we een certificaat uit.

Voor uitgebreidere informatie is een brochure over de Healingopleiding beschikbaar.

“Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.”

Reacties

Door de Healingopleiding:

  • ben ik me bewuster geworden van mezelf. Hierdoor kan ik bewuster keuzes maken in activiteiten, relaties etc.
  • is me duidelijker geworden wat van mij is en wat van de ander. Hierdoor is het energie uitwisselen krachtiger geworden
  • is me duidelijker geworden wat wezenlijk bij mij hoort en hoe ik van daaruit kan geven en ontvangen
  • ben ik bewuster gaan voelen wat ik voel, ook fysiek. Hierdoor ben ik meer gaan luisteren naar de signalen die er zijn
  • is mijn zelfvertrouwen gegroeid
  • heb ik stappen gezet in mijn energieniveau
  • accepteer ik mezelf meer en ben ik gelukkiger met mezelf en wat er is

Kortom: Healingopleiding: wezenlijk, verrassend, avontuurlijk en… leuk!

HEALINGOPLEIDING MODULE 2
Module 2 start op donderdagavond 14 januari en loopt tot en met 26 maart. Op zaterdag 1 februari is er de hele dag les.
Kosten: € 455,-

Het weekend In Verbinding maakt deel uit van deze module en vindt plaats op 28 en 29 februari & 1 maart.
Kosten: € 225,-

HEALINGOPLEIDING MODULE 3

Data:             10 donderdagavonden van 9 april tot en met 2 juli
Hele zondag: 7 juni
Weekend: 26, 27 en 28 juni
Zondag: 5 juli (afstuderen)
Vakantie: 30 april, 7 en 21 mei

Het basisprincipe van een healing is om een voor dat moment optimale verbinding tussen het wezen en het lichaam te bewerkstelligen voor degene die de healing ontvangt.

 

Ik wil mij aanmelden

   

Terug naar aanbod

"Wel eens een steentje in het water gegooid? Als je de kern raakt ontstaat een beweging van binnen naar buiten."
Er is een verlangen de beweging telkens opnieuw aan te zetten. De omgeving kan niet anders dan reageren.