Inner Sound Autophonetics

Doel van de training
Tijdens de training leer je om je eigen klank (stem) volledig en compleet te laten klinken en resoneren. Je leert je klank af te stemmen op je lichaam, je gedachten en je wezenlijkheid.

Inner Sound Autophonetics

Voor wie is deze cursus bedoeld
Iedereen die interesse heeft in het toepassen van klank voor persoonlijke ondersteuning of in professionele begeleidingssituaties (bijvoorbeeld healing, stemwerk, klanktherapie). Ervaring met of kennis van muziek of energiewerk is niet nodig.

Inhoud basistraining
* ademhalingsoefeningen
* verzachten van het spierstelsel om de ademcapaciteit te vergroten, om ruimte te maken, zodat je energie vrijer kan stromen
* toepassen van de door Inner Sound ontwikkelde klankbewegingen, waardoor balans ontstaat

Inhoud voortgezette training
*
leren toepassen van de 21 Inner Sound Motieven: verklanken, beweging, oefeningen. De motieven creëren veranderingen en aanpassingen in het menselijk organisme.

Opbrengsten
* vergroting zelfvertrouwen en innerlijk contact
* toepassing van klank voor healing en zelfhealing
* persoonlijke expressie, ook in het openbaar
* psychisch welbevinden
Het toepassen en inzetten van je innerlijke klank vergroot je plezier en welbevinden.

 

Ik wil mij aanmelden

   

Terug naar aanbod

"Wel eens een steentje in het water gegooid? Als je de kern raakt ontstaat een beweging van binnen naar buiten."
Er is een verlangen de beweging telkens opnieuw aan te zetten. De omgeving kan niet anders dan reageren.