Een unieke en vanzelfsprekende combinatie

Reading en kernreflectie (zijnsgericht coachen) – een prachtige aanvulling om
– te ervaren wat het betekent om telkens weer vanuit je kern te werken met jezelf en de ander
– te ontdekken welke kwaliteiten je bij je draagt
– te onderzoeken welke taal bij jou past om contact te verdiepen
– hedendaagse inzichten tot je te nemen vanuit de positieve psychologie
– te gaan zien waardoor je het contact met je wezen, je kern creëert of verliest

Achtergrond en inhoud
Tijdens een reading gebruik je taal. Taal die voortkomt uit je helderheid en de afstemming met jezelf en het wezen van de readee. De taal die je gebruikt beïnvloedt het verloop van de ontmoeting die je met de readee hebt en de vormgeving van de reading. Hoe kun je al vanaf het moment dat de readee binnenkomt je taal zo inzetten dat je wezenlijk contact maakt?

Kernreflectie beoogt in wezen hetzelfde als een reading: hoe maak je contact met je kern om van daaruit vorm te geven aan wie je bent in de wereld waar je leeft. Kernreflectie benut taal die raakt aan de wezenlijkheid van de persoon. Als je daarmee in contact bent, hoe kijk je dan naar jezelf en de wereld om je heen. Welke mogelijkheden zie je dan?

De verbinding van reading en kernreflectie is krachtig omdat we tijdens een reading vanuit ons HALLO contact maken met het wezen. Kernreflectie geeft je taal om heel dichtbij het wezenlijke van jezelf en de ander te komen en te zijn. Taal om te beschrijven waar de innerlijke kracht en essentiële wil vandaan komt. Wat stimuleert om daar vorm aan te geven en wat belemmert er? En….. als ik contact maak met een essentie in mezelf, welke fysieke signalen zijn er dan, hoe neem ik dat fysiek waar?

Ervaringen van deelnemers
– dit weekend heeft gegeven dat ik tijdens een reading sneller tot de kern kom
– ik ben duidelijker over de plek die ik inneem
– ik heb dit weekend telkens direct en wezenlijk contact met mezelf en de ander ervaren
– door dit weekend kan ik makkelijker in het nu blijven en van daaruit lezen
– het is zo mooi dat je ook kwaliteiten kunt benoemen door lichaamssignalen waar te nemen
– het weekend heeft me taal gegeven die het contact met mezelf en de readee versterkt , verheldert
– het is goed om te zien welke kwaliteiten ik heb en hoe ik daar contact mee kan maken

Reading en kernreflectie
Doelgroep: readers en readers in opleiding
Data:                    weekend 17, 18 en 19 januari 2020
Kosten:                € 225,-
Docent:                Maarten Haalboom

"Wel eens een steentje in het water gegooid? Als je de kern raakt ontstaat een beweging van binnen naar buiten."
Er is een verlangen de beweging telkens opnieuw aan te zetten. De omgeving kan niet anders dan reageren.