Koersen vanuit wie je bent

Vanuit jarenlange ervaring in het onderwijs (primair, voortgezet, middelbaar en hoger) biedt OmZin supervisie aan leraren die zichzelf en hun vak willen actualiseren en ontwikkelen. Trajecten komen altijd in overleg tot stand, zijn doelgericht en gericht op vakmanschap en authenticiteit.

Hart voor onderwijs dat moet blijven kloppen…..

Supervisie (individueel)

Onder het kopje ‘volwassenen’ wordt in algemene zin veel verwoord van de manier van werken tijdens individuele trajecten. In relatie tot onderwijs zijn er specifieke aandachtspunten die te maken hebben met de eigenheid van het beroep.

Ons uitgangspunt is dat je drive voor onderwijs ‘aan’ dient te staan, dat je daar contact mee kunt maken en helder bent over de bijdrage die je wilt leveren. Wat zegt dat over jou en de manier waarop je het zijn van leraar vorm geeft? Het bewustzijn hierover en de levendigheid ervan vraagt tijdens de loopbaan aandacht. Klopt het allemaal nog met me, op welke manier is contact bevredigend en inspirerend en waar vind ik de verdieping?

Door tijdens een traject van supervisie hier aandacht aan te besteden wordt de verbinding gelegd met didactiek, pedagogiek, communicatie, organisatie, samenwerking en hedendaagse ontwikkelingen.

 

 

 

Ik wil mij aanmelden

   

Terug naar aanbod

"Wel eens een steentje in het water gegooid? Als je de kern raakt ontstaat een beweging van binnen naar buiten."
Er is een verlangen de beweging telkens opnieuw aan te zetten. De omgeving kan niet anders dan reageren.