Mannen in Beweging

Man zijn. Een van de onderwerpen in ons leven waar heel veel beelden, ideeën, meningen en overtuigingen over zijn. Zowel vanuit je opvoeding, familielijn als maatschappij, scholing en werk heb je van jongs af aan gehoord en gezien hoe mannen hun man zijn invullen.
En hoe is jouw invulling? Komen je kwaliteiten en eigen mogelijkheden uit de verf? Weet je daar ruimte aan te geven? Wat stimuleert je en wat belemmert je?
Door met mannen hier aandacht aan te besteden maak je ruimte om in beweging te zijn met jouw antwoorden, helder te krijgen wat er in jouw geval invloed heeft. Past dat nog bij je of is het tijd voor beweging?

Terug naar overzicht

"Wel eens een steentje in het water gegooid? Als je de kern raakt ontstaat een beweging van binnen naar buiten."
Er is een verlangen de beweging telkens opnieuw aan te zetten. De omgeving kan niet anders dan reageren.