Beroepsopleiding Klanktherapeut volgens Inner Sound

De  opleiding klanktherapeut volgens het systeem van Inner Sound bestaat uit 10 modules van twee dagen en thuisstudie. Tijdens modules worden inhouden, achtergronden, toepassingen en vaardigheden aangereikt en geoefend. De thuisstudie heeft als doel de theorie te bestuderen en de luisterprogramma’s zelf te ervaren, zodat deze vanuit een persoonlijke beleving ingezet kunnen worden.

Klanktherapeut

Opbrengst

Na deze opleiding ben je in staat om vanuit een gedegen achtergrond over de werking van klank en muziek luisterprogramma’s samen te stellen naar aanleiding van de vraag van de cliënt. Tevens ben je in staat om dit voor persoonlijk gebruik in te zetten.

Certificering is mogelijk

Inhoud

Module 1:           introductie: de werking van klank, reacties op muziek, mogelijke reacties op klank, favoriete muziek, muzikale reis door de geschiedenis

Module 2:           werking van klank in het lichaam

Module 3:           klank en emoties

Module 4:           Sound Touch: de door Inner Sound onderscheiden motieven

Module 5:           luisterprogramma’s. Welke thema’s kun je met de Inner Sound cd’s begeleiden

Module 6:           oogdiagnose m.b.v. Ray-d

Module 7:           diagnose d.m.v. lichaamsinterpretatie

Het diagnostisch gereedschap uit module 6 en 7 stelt je in staat om naar aanleiding van de vraag helder te krijgen welke muziek passend is voor het gewenste doel.

Module 8:           het Inner Sound Interview en samenstelling van een luisterprogramma, mede op basis van eigen ervaring (authentiek leren)

Module 9:           relatie cliënt – therapeut. Welke projecties en contra-projecties spelen een rol en hoe ga je daarmee om.

Module 10:        herhaling en verdiepeing

De muziek van Inner Sound is vastgelegd op cd’s. 17 cd’s maken deel uit van het studiemateriaal dat je tijdens de training ontvangt. Tijdens iedere module wordt met de cd’s gewerkt en worden de ervaringen van de tussenliggende periode geëvalueerd.

Kosten: € 2500,- inclusief studiemateriaal en set van 17 cd’s bij betaling ineens.

Het is mogelijk één of meerdere weekends als losse module te volgen. Kosten: € 300,- per weekend, exclusief studiemateriaal en cd’s.

Voortgezette training

Na de beroepsopleiding is het mogelijk de training ‘Personal Music Compilation’ te volgen. Je leert om een Personal Music samen te stellen en op te nemen. De inhouden en werkwijze zijn gebaseerd op de jarenlange ervaring van Arden Wilken in het componeren van muziek die is afgestemd op een vraag van een cliënt.

Aanvullende mogelijkheden

De trainingen: stemvorken, autophonetics en Sound Touch zijn aanvullende modules. Hiervoor is informatiemateriaal beschikbaar.

 

Ik wil mij aanmelden

   

Terug naar aanbod

"Wel eens een steentje in het water gegooid? Als je de kern raakt ontstaat een beweging van binnen naar buiten."
Er is een verlangen de beweging telkens opnieuw aan te zetten. De omgeving kan niet anders dan reageren.