Vertrouwen dat het kan!

Begeleid Veranderen zoekt naar de uitgangspunten die binnen de organisatie bindend zijn om van daaruit veranderingen te bewerkstelligen. Die verandering kan vragen om kennis, training, coaching, sturing, management. We erkennen het gegeven dat ontwikkeling een leerproces is dat commitment vraagt van alle betrokkenen. Je hebt elkaar nodig. Het eindresultaat is een organisatie die kan koersen op eigen kracht.

 

Begeleid Veranderen

Begeleid Veranderen is een bijzondere en unieke manier van begeleiden van onderwijsorganisaties die ruimte maakt voor de aanwezige kracht op basis van heldere inzichten en passende interventies. Respect is een vanzelfsprekende basis en dit gaat verder dan respect voor verschillen. Het gaat erom te zoeken naar bronnen die leiden tot ontwikkeling van iedere individu, het team en de organisatie.

Op basis van het (weer) contact maken met de kracht van iedere werknemer en die van de organisatie ontstaat bij iedereen een heroriëntatie op functie en positie. Mensen komen in contact met hun drijfveren, het handelen valt meer en weer samen met wie je bent. We vragen van alle betrokkenen ruimte te maken voor volharding, de overtuiging dat het eigen handelen ertoe doet, het verdragen van onzekerheid en een niet aflatende veerkracht.

Er zijn verschillende redenen die ertoe kunnen leiden Begeleid Veranderen in te zetten:
*als een school zwak is
* voor, tijdens en na een fusietraject
* scholen die blijven doen wat ze altijd gedaan hebben
* als visie en investeringen vertaald moeten worden naar praktijk
* om de koers van de school op alle lagen zichtbaar en waarachtig te maken (team, leerlingen, ouders)
* als de directeur direct op handelen en keuzes in het moment begeleid dient te worden
* als er een bijdrage nodig is om richting te vinden, ook al is de ontvangende partij niet direct enthousiast
* als werknemers moeten groeien naar een open en reflectieve houding om het functioneren van zichzelf te verbeteren of te versterken

Begeleid Veranderen werkt vanuit een kerngroep van vier bevlogen, eigenzinnige en zelfstandige begeleiders, die vanuit een dienstverlenende houding beweging brengen in onderwijsorganisaties: Alice Bekke, Remco Wielens, Alois Hilbers en Maarten Haalboom.  Wij hebben elkaar gevonden omdat we op basis van keuzes durven te koersen . Tegelijkertijd durven we te twijfelen over wat we zelf doen en wat we tegenkomen. We durven te kijken naar wat er is, patronen te herkennen en die te onderzoeken. Dat is spannend en leidt altijd weer tot ontwikkeling. Een belangrijk motto dat ons bindt: ‘Je moet zelf wat gaan doen en dat is een keuze die je maakt.’

Een van onze inspiratiebronnen is het pedagogisch manifest van Fred Korthagen. Een onderdeel hiervan:
In onze huidige wereld, die gekenmerkt wordt door enorme problemen op vele gebieden, is aandacht voor een nieuwe pedagogiek urgent. Het gaat daarbij om een pedagogiek die kinderen helpt zich te ontwikkelen tot evenwichtige en gelukkige volwassen wereldburgers, die – in betrokkenheid op anderen – vorm kunnen geven aan idealen en die in staat zijn hoop om te zetten in actie. Zo’n pedagogiek kan niet binnen de academische wereld bedacht worden, maar moet van binnenuit mensen komen en kan dus gecreëerd worden door leraren en scholen. Er zijn verschillende nieuwe kaders beschikbaar die ondersteunend zijn voor de ontwikkeling van zo’n pedagogiek, zoals de positieve psychologie, appreciative intelligence en multi-level learning.
(Korthagen)

Interesse, nieuwsgierig? Maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

 

Ik wil mij aanmelden

   

Terug naar aanbod

"Wel eens een steentje in het water gegooid? Als je de kern raakt ontstaat een beweging van binnen naar buiten."
Er is een verlangen de beweging telkens opnieuw aan te zetten. De omgeving kan niet anders dan reageren.