Wijze vrouwen - 14 september

Ontmoeten – ondersteunen – contact – scheppen– delen – helen – bekrachtigen – verbinden

Wijze vrouwen

Bezieling in Beweging
Een dag voor vrouwen waarin we in onszelf en samen met elkaar onderzoeken wat  ons inspireert en motiveert en hoe we  hieraan handen en voeten kunnen geven.

Bezieling ervaar je als je wezen in contact is met je levensenergie.
Het is heerlijk, en ja ook best spannend om je bezieling in beweging te laten komen en je te laten meenemen door de wind die in jouw leven blaast. De wind gaat over spirit, het mysterie van ons bestaan. Die onzichtbare kracht die je wakker blaast en je influistert: ‘kom kom, het is tijd voor verandering!’ Soms onstuimig, soms als een warme bries, soms draaiend vanuit elke hoek, maar altijd precies op het juiste moment.

Als je de wind de kans geeft dan neemt hij je mee naar nieuwe gebieden in jezelf en in het leven. Niet als een willoos slachtoffer die met alle winden meewaait, maar met de wijsheid van je bezieling als richtinggevend kompas.

Dus Wijze Vrouwen, kom mee en luister naar wat de wind jou influistert. Wat wil er in jou in beweging komen?

Bezieling in Beweging is een dag die georganiseerd wordt in samenwerking met het Rode Maan Festival. Deze dag kun je prima benutten om de beweging van het festival te integreren en opnieuw te onderzoeken. Als je niet hebt deelgenomen aan het festival kun je de aan deze dag ook heel goed meedoen.

 Wijze vrouwen

Bezieling in Beweging
Datum                  zaterdag 14 september
Tijden                   10.00 – 17.00 uur
Docent                 Anna Drenth
Kosten                 € 80,-

"Wel eens een steentje in het water gegooid? Als je de kern raakt ontstaat een beweging van binnen naar buiten."
Er is een verlangen de beweging telkens opnieuw aan te zetten. De omgeving kan niet anders dan reageren.