yu

Basisopleiding Intuïtieve Ontwikkeling

Essentie: door het volgen van de lessen intuïtieve ontwikkeling in de basisopleiding maak je kennis met je energiehuishouding en leer je meer over de eigenheid van je intuïtie. Hierdoor komt een proces op gang waardoor er meer ruimte ontstaat om helder te krijgen wie jij in wezen bent. Door verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen proces en gebruik te maken van onze begeleiding krijg je meer zicht op je functioneren, inzichten en ontwikkeling.

Lees meer »

Associatie voor Readers

De Associatie voor Readers OmZin is een plek waar afgestudeerde readers elkaar vinden en opzoeken. Vanaf juni 2017 is het mogelijk je aan te sluiten bij de associatie. Jaarlijks zijn er speciale lessen en bijeenkomsten, mede op initiatief van de Associatie zelf. Ben je afgestudeerd reader en wil je hier meer over weten? Mail of bel ons en we gaan in gesprek!

Lees meer »

Het Gevoelsorkest

Het gevoelsorkest bestaat uit 43 kaartjes die verschillende gevoelens en emoties in beeld brengen.

Het basisidee is om een ervaren gevoel of emotie je voor te stellen als een lid van je gevoelsorkest.
Het is een groot(s) orkest en kent dus veel leden.
Door de leden van het orkest een plaats te geven ontstaat er een beeld van je gevoelens en emoties en hun onderlinge verhouding.

Het orkest wordt geleverd in een metalen doosje, waarin naast de kaartjes ook een handleiding. Geweldig cadeau ook!

Lees meer »

Inner Sound Stemvorken

De stemvork is ontwikkeld om 1 enkele frequentie van klank te geven, een pure klank. De precisie van de stemvorken maakt ze ideaal toepasbaar in klanktherapie, waarbij het menselijk vermogen om te resoneren op trilling wordt gebruikt.

Arden en Jack Wilken hebben een specifieke serie van 13 stemvorken ontwikkeld, die in reine kwinten gestemd zijn. Deze stemvorken worden nadat ze in trilling zijn gebracht, direct bij de oren gehouden. Het gebruik van de stemvorken geeft een bewust ingezette golf van expansie en samentrekking door het hele lichaam. Dit doet zich voor op alle niveaus, zodat het lichaam zich op een zeer diep niveau ontspant. Deze ontspanning helpt het lichaam zich te herstellen, zodat de energiehuishouding opnieuw balans kan vinden en zich kan verbinden met het hele lichaam.

Inner Sound Stemvorken zijn zeer effectief bij: stressregulering, meditatie, verbeteren van gezondheid en ontspanning. De toepassing van stemvorken is eenvoudig en het is gemakkelijk te leren hoe je ze kunt gebruiken. Het effect is direct merkbaar en blijvend van aard. De Inner Sound stemvorken kunnen zowel voor professioneel als persoonlijk gebruik worden ingezet, zowel voor volwassenen als kinderen.

Dinsdagavond 20 juni: OM tuners. Hoe werken ze, wat kun je ermee voor jezelf en met anderen?
De Om frequentie staat centraal bij deze serie van drie stemvorken. Ze resoneren met name in het gebied van het middenrif, maag en hart.
Deelname aan deze avond kost € 35,- Mocht je de OM-tuners willen aanschaffen, het trio kost € 150,-
De basistraining Stemvorken Inner Sound vindt plaats op 15 en 16 september 2017, beide dagen van 10.00 – 17.00 uur. Kosten: € 180,- Een set van 13 stemvorken kost  605,-

Lees meer »

Medische basiskennis

Tijdens diverse vormen van begeleiding van mensen, waaronder reading en healing, komen er aspecten van gezondheid en functioneren van het lichaam naar voren. Door kennis te hebben van deze ook medische kant van wat je tegenkomt en vragen die cliënten kunnen stellen, is het zeer ondersteunend in basis medische kennis in huis te hebben.

Lees meer »

Stilstaan bij verlies

Deze dag is bedoeld voor ieder die een verlies heeft meegemaakt en daar aandacht aan wil geven. Het kan gaan om verlies van een dierbaar iemand aan de dood, verlies van een relatie of een vriendschap, een groep, werk, een woonplek, een levensfase, gezondheid, een huisdier…
Soms komt dit verlies plotseling, soms ontstaat het geleidelijk, soms is het een gevolg van keuzes die je maakt. Een verlies kan een grote impact hebben, en vaak komen er grote levensvragen op.

Zaterdag 4 november 2017 van 10.30 – 16.00 uur
Kosten: € 75,-

Lees meer »

Volwassenen

Binnen OmZin bestaat ruime ervaring met het begeleiden van individuen en groepen, waardoor persoonlijke begeleiding en teamcoaching in allerlei vormen vorm krijgen. Net als in de groepslessen zijn we ook in dit soort trajecten op zoek naar ieders kracht en kwaliteit. Vanuit die basis onderzoeken we hoe deze aanwezige kwaliteiten ingezet kunnen worden, mede in relatie tot het doel van de begeleiding en training. Authenticiteit en zingevind zijn belangrijke kernwaarden.

Authentiek ben je als je actie weet te integreren in je persoonlijke identiteit (Quinn)

 

Lees meer »

In Verbinding (Contact Course)

Deze workshop van 2 ½ dag geeft je een opeenvolging van specifieke oefeningen lichaamswerk die tot doel hebben om:
*het contact met jezelf te verdiepen
*helderheid te geven over hoe het komt dat je dit contact (soms) met moeite kon of kunt maken
*je lichaam vanuit het nu te beleven

De workshop is toegankelijk voor iedereen die een dieper contact met zichzelf wil verwezenlijken.Theorie, demonstraties en lichaamswerk wisselen elkaar af. Deze workshop verrijkt iedere vorm van persoonlijke en professionele ontwikkeling, voegt eraan toe.

Weekend 8, 9 en 10 december 2017

Lees meer »

Vrouw Zijn

Als vrouw ben je een wezen met een enorme creatieve energie. Deze creatieve energie is gekoppeld aan het vrouwenlichaam en maakt het vrouw zijn uniek. De weekends Vrouw Zijn nodigen vrouwen uit om dit wezenlijke aspect van zichzelf in vrijheid te onderzoeken.

Gedurende beide weekends staat het vieren van vrouw zijn centraal en loopt het thema verbinding als een rode draad door het programma. Wat is het voor jou om vrouw te zijn en kun je er helemaal in gaan staan? Welke verbinding heb je met jezelf als vrouw, je lichaam, je eigenheid, met andere vrouwen?

Lees meer »

Mannen in beweging

Man zijn is een heel eigen en ook weer universeel iets. Er schuilt een enorme kracht in iedere man, waarbij ieder uniek is. Deze workshop geeft ruimte om de essentie van je man zijn te onderzoeken, te ontdekken en te verhelderen. Wat is hierin boeiend voor jou en hoe pak je dat op?

Lees meer »

Sound & the Sexual Energy

OmZin nodigt mensen uit hun energie beter te leren kennen en er meer beheer over te nemen. Anders gezegd: kom meer in je levenskracht en enthousiasme en geef van daaruit vorm aan je leven. Jouw levenskracht, je vermogen om te creëren, het leven te leven in overeenstemming met je oorspronkelijkheid. Je seksuele energie is daarmee verweven.

De vraag die naar voren komt is: hoe vrij is die energie, waar stroomt het, waar blokkeert het, hoe gebruik je het om vorm te geven aan je leven en eigenheid? Welk effect heeft het op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau? Op welke manier herken je in je levenskracht ook je seksualiteit?

Lees meer »

Krachtgericht leren

Basistraining kernreflectie – krachtgericht leren in Borne

Aanleiding en doel
Kernreflectie communicatieve benadering die op zoek is naar de kracht van waaruit leren ontstaat. Door actief op zoek te gaan naar kernkwaliteiten (character strenghts) van zowel jezelf, leerlingen als collega’s ontstaat contact dat leidt tot leren dat van binnenuit komt. Dit leren vindt zowel plaats op het gebied van cognitieve, creatieve, emotionele en sociale gebieden. De benadering is mede gebaseerd op de uitgangspunten van de positieve psychologie.

Inrichting
3 dagdelen waarin de volgende elementen aangereikt en geoefend worden in combinatie met theoretische achtergronden: kernkwaliteiten, kernfeedback, liften, idealen, belemmeringen. Onderdeel van deze basistraining is een individuele coaching in de eigen context door een van de trainers.

Data
*19 september van 14.30 – 17.30 uur
*5 oktober van 16.00 – 20.00 uur
*6 december van 14.30 – 17.30

Ontstaan
Deze training is gepland vanwege het feit dat nieuwe leerkrachten van basisschool Beekpark en ’t Prima in Borne geschoold dienen te worden in de basisprincipes van  genoemde benadering. Hierdoor is er een groep ontstaan en daarin is ruimte voor nog 4 deelnemers. Hierdoor kun je je oriënteren op de effecten die het toepassen van deze benadering heeft op een team, leerlingen en ouders.l

Trainers
De training wordt verzorgd door Tiemen Zijlstra en Maarten Haalboom

Kosten
Basistraining kernreflectie, per persoon     €             500,-
OmZin is voor deze dienstverlening vrijgesteld van BTW.

 

Lees meer »

Begeleid Veranderen

Begeleid Veranderen zoekt naar de uitgangspunten die binnen de organisatie bindend zijn om van daaruit veranderingen te bewerkstelligen. Die verandering kan vragen om kennis, training, coaching, sturing, management. We erkennen het gegeven dat ontwikkeling een leerproces is dat commitment vraagt van alle betrokkenen. Je hebt elkaar nodig. Het eindresultaat is een organisatie die kan koersen op eigen kracht.

 

Lees meer »

Kinderen

Vanaf de conceptie ontwikkelen kinderen zich. Zij ontdekken zichzelf, anderen en de wereld om zich heen. Om die ontdekkingstocht te kunnen aangaan gebruiken ze hun levenskracht, hun energie. Dit geeft een uniek verhaal met eigen ervaringen. Anderen spelen daarin een grote rol. Immers, er zijn weinig levende wezens die vanaf de geboorte zo afhankelijk zijn als de mens. Gedurende de verschillende ontwikkelingsfasen zijn er stimulerende, uitdagende en remmende ontmoetingen en ervaringen.

Lees meer »

Ouders

Ouders genieten als ze zien dat hun kind gelukkig is, lekker in het vel zit. Daarnaast hebben ouders heel goed in de gaten als dat niet zo is. Dan kan begeleiding ondersteunend zijn.
Binnen OmZin is veel ervaring in het werken met kinderen, ouders en onderwijs. Uitgangspunt is het aanboren van de kracht die iedereen in zich heeft om van daaruit vragen en ‘problemen’ te onderzoeken en in beweging te brengen. Afhankelijk van de situatie ontstaat de vorm waarin de begeleiding plaatsvindt en waar de aandacht naartoe gaat.
Als iedereen bereid is om te leren openen zich deuren.

Lees meer »

Hoogbegaafdheid

In samenwerking met Alice Bekke & Partners leveren we vanuit OmZin een bijdrage aan opleidingen voor leerkrachten en trajecten voor scholen die hoogbegaafdheid een structurele plek in hun organisatie willen geven.

Lees meer »

Visieontwikkeling

Als je weet waar je naartoe wilt en ook waarom nou juist daar naartoe, dan kun je gaan sturen en koersen. OmZin heeft veel ervaring in het begeleiden van teams om die visie woorden en inhoud, vulling, te geven. Op basis van een zorgvuldige intake wordt een maatwerktraject ontwikkeld, waarin het team keuzes gaat maken.

Lees meer »

Inner Sound Introductie

Ontdek de bijzondere wereld van heling door klank en muziek

Introductietraining – toepassing van klank en muziek

Deze cursus is bedoeld voor:
*mensen die meer willen weten van de werking van klank en muziek
*coaches, trainers, begeleiders en therapeuten (regulier en alternatief) die klank en muziek in hun praktijk willen toepassen
*muzikanten die meer effect (plezier en healing) uit hun muziek willen halen
*mensen die een eenvoudig toepasbaar en effectief gereedschap willen leren kennen ten bate van fysiek welzijn, emotionele stabiliteit en persoonlijke groei

Op zaterdag 16 en zondag 17 september 2017 vindt deze introductie plaats in Borne, elke dag van 10.00 – 17.00 uur. Deelnamekosten: € 180,-

Lees meer »

Supervisie (individueel)

Vanuit jarenlange ervaring in het onderwijs (primair, voortgezet, middelbaar en hoger) biedt OmZin supervisie aan leraren die zichzelf en hun vak willen actualiseren en ontwikkelen. Trajecten komen altijd in overleg tot stand, zijn doelgericht en gericht op vakmanschap en authenticiteit.

Hart voor onderwijs dat moet blijven kloppen…..

Lees meer »

Healingopleiding

Iedereen heeft een zelfhelend vermogen. Dit vermogen krijgt optimaal ruimte als het wezen en het lichaam in vrijheid verbonden zijn. Het leren kennen van je healingenergie en bewustzijn opbouwen over je eigen energiesysteem vormen de basis van onze healingopleiding.

Module 2 van de healingopleiding start op donderdagavond 11 januari en loopt door tot en met 29 maart. Tevens een lesdag op 17 februari.

Lees meer »

Readingopleiding

Essentie: Iedereen bezit het vermogen om waar te nemen. Tijdens de readingopleiding leer je bewust gebruik te maken van de verschillende antennes waarmee je informatie oppikt (bijvoorbeeld weten, voelen, horen, zien, ruiken) en dit in woorden te benoemen.
De ervaring leert dat onze readingopleiding een intensief reflectieproces is, waarin je steeds meer contact maakt met je innerlijk potentieel. De opleiding duurt 2 jaar.

Lees meer »

Klanktherapeut

De  opleiding klanktherapeut volgens het systeem van Inner Sound bestaat uit 10 modules van twee dagen en thuisstudie. Tijdens modules worden inhouden, achtergronden, toepassingen en vaardigheden aangereikt en geoefend. De thuisstudie heeft als doel de theorie te bestuderen en de luisterprogramma’s zelf te ervaren, zodat deze vanuit een persoonlijke beleving ingezet kunnen worden.

Lees meer »

Inner Sound Autophonetics

Doel van de training
Tijdens de training leer je om je eigen klank (stem) volledig en compleet te laten klinken en resoneren. Je leert je klank af te stemmen op je lichaam, je gedachten en je wezenlijkheid.

Lees meer »

Luisterprogramma Inner Sound

Een Inner Sound luisterprogramma maakt gebruik van de ruim 20 cd’s die Arden Wilken in de loop van de tijd heeft gecreëerd. Door een specifieke opnametechniek kan het lichaam optimaal resoneren op de klanken die door het luisteren binnenkomen. Door specifieke combinaties van cd’s te kiezen, hier bewust naar te luisteren en te combineren met oefeningen (fysieke oefeningen, visualisaties) ontstaat het luisterprogramma. In overleg wordt afgesproken met welke frequentie geluisterd wordt.

Lees meer »

"Wel eens een steentje in het water gegooid? Als je de kern raakt ontstaat een beweging van binnen naar buiten."
Er is een verlangen de beweging telkens opnieuw aan te zetten. De omgeving kan niet anders dan reageren.